eRejestracja

Witamy w systemie e-Rejestracja

Moduł Erejestracja przeznaczony jest dla pacjentów placówek medycznych. Przy jego pomocy pacjenci mogą zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranego lekarza lub poradni.
UWAGA! Aby skorzystać z erejestracji po raz pierwszy, należy jednorazowo zgłosić się do rejestracji dowolnej naszej przychodni,
w celu weryfikacji tożsamości oraz adresu email.
Najwcześniejszy zapis przez erejestrację, jest możliwy nie wcześniej niż 30 dni od czasu poprzedniej wizyty.
- W przypadku zapisania się do lekarza POZ do którego pacjent nie ma złożonej deklaracji,
lekarz może odmówić realizacji wizyty, lub też może być ona odwołana przez personel.
- Zapisując się na wizytę do której wymagane jest skierowanie, należy dostarczyć to skierowanie
fizycznie przed terminem konkretnej wizyty.
- W przypadku rejestracji do POZ, prosimy o zapisywanie się do swoich lekarzy pierwszego kontaktu!

» Instrukcja obsługi dla pacjentów